Witamy na stronie parafii

 

Modlitwa

Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie.

Święta Siostra Faustyna - fragment z Dzienniczka

Informacja o przygotowaniu do małżeństw

  • Małżeństwo można zawrzeć we własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Zgodnie z prawem kościelnym o tym, do której parafii się należy, decyduje faktyczne zamieszkanie, a nie zameldowanie (kan. 102 KPK).
  • Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii w swojej parafii najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, aby spisać protokół przedślubny. Powinni przedstawić wówczas następujące dokumenty:

   - dowód osobisty,

   - aktualne świadectwo chrztu (wystawione nie dawniej niż przed 6 miesiącami),

   - świadectwo bierzmowania (jeżeli brak adnotacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu),

   - w przypadku wdowców i osób rozwiedzionych – dodatkowe dokumenty poświadczające stan wolny,

   - świadectwo religii z ostatniej klasy,

   - sam termin ślubu można uzgodnić odpowiednio wcześniej.

  • Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:

   - udział w cyklu katechez przedmałżeńskich (informacja o terminach – w kancelarii),

   - trzy indywidualne spotkania w poradni rodzinnej,

   - dwukrotną spowiedź - po spisaniu protokołu oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem.

  • W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni wraz ze świadkami zgłaszają się do parafii, w której ma się odbyć ceremonia, w celu spisania aktu zawarcia małżeństwa, przedstawiając następujące dokumenty:

   - indeks katechez przedmałżeńskich z wpisem drugiej spowiedzi przedślubnej,

   - licencję, jeżeli małżeństwo zawierane jest poza własną parafią,

   - zaświadczenie z USC uprawniające do „ślubu konkordatowego” lub świadectwo wcześniej zawartego małżeństwa cywilnego.

  • Do ślubu na terenie parafii innej, niż własna parafia narzeczonego lub narzeczonej, wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza jednej ze stron (tzw. licencja). Wydaje się ją po zakończeniu przygotowania do małżeństwa, a więc po spisaniu protokołu przedślubnego, opublikowaniu zapowiedzi i ukończeniu nauk przedmałżeńskich.
  • Filmowanie i fotografowanie uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.

Projekt Kościoła

Porządek Mszy Św.

 

Dni powszednie:

 

od 1 kwietnia do 30 września:


poniedziałek, piątek i sobota - 18.00
wtorek, środa i czwartek - 7.00

od 1 października do 31 marca:


poniedziałek, piątek i sobota - 17.00
wtorek, środa i czwartek - 7.00


Niedziela:
 7.30, 10.30 i 12.00

 

Kaplica w Wólce Rokickiej: 9.00 


 

 

KANCELARIA PARAFIALNA

czynna w dniach:

poniedziałek - sobota

 po Mszy Świętej