Witamy na stronie parafii

 

Modlitwa

Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie.

Święta Siostra Faustyna - fragment z Dzienniczka

 

Starania o zbudowanie kaplicy dla południowej części parafii pod wezwaniem MBNP w Lubartowie były podejmowane kilkakrotnie przez ks. proboszcza Józefa Huzara. Wybór terenu pod nową świątynię okazał się trafny ponieważ jak podają źródła historyczne w wieku XVI na terenie Łucki istniał kościół.

Łucka w XIV wieku była w posiadaniu kilku dziedziców. W roku 1480 część tych posiadłości nabył Piotr Firlej, sędzia ziemi lubelskiej, a następnie przekazał je swemu synowi Mikołajowi.
Mikołaj Firlej w 1522 roku ufundował we wsi Łucka kościół, który funkcjonował jako filia parafii Bystrzyca i był obsługiwany przez duszpasterzy z Bystrzycy.
Kościół w Bystrzycy to jeden z najstarszych kościołów w województwie lubelskim. Pierwsze wzmianki o jego istnieniu pochodzą z 1325 roku.
Źródła historyczne dokumentują, że tereny lubartowskie pierwotnie należały do parafii Bystrzyca, odległej od Lubartowa o 25 km.
Kościół we wsi Łucka zlokalizowany był przy drodze Lublin - Lubartów, na wzgórku obok skrzyżowania na Serniki. Przy kościele istniała szkoła.
W 1543 r. Piotr Firlej z Dąbrowicy, wojewoda lubelski otrzymał od króla Zygmunta Starego przywilej zezwalający na założenie na terenach wsi Łucka i Szczekarków miasta Lewartów. Wkrótce po lokalizacji miasta w 1549 roku został tam wybudowany kościół parafialny.
W 1557 roku rodzina Firlejów porzuciła naukę kościoła katolickiego i przeszła na kalwinizm a kościół lewartowski dostał się w ręce kalwinów. Miało to poważne konsekwencje dla społeczności katolickiej, dla której rolę parafii do 1598 roku pełnił kościół we wsi Łucka.
W czasie zawieruchy reformacyjnej Firlejowie, dziedzice Lewartowa, kościół w Łucce sprofanowali. Wobec rozwoju Lewartowa i parafii lewartowskiej kościół ten już nie odrodził się i najprawdopodobniej uległ spaleniu w czasie potopu szwedzkiego.

Dnia  21 października 2008 roku arcybiskup Józef Życiński powołał do istnienia parafię pod wezwaniem  Miłosierdzia Bożego  w Łucce.

W  grudniu 2008 roku od Nadleśnictwa Lubartów została zakupiona ziemia pod budowę kościoła parafialnego. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, sporządzono projekt nowej świątyni.

Projekt KościołaPlan Kościoła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakupiony pod budowę kościoła plac usytuowany jest w miejscowości  Łucka Kolonia, przy krajowej dziewiętnastce, na terenie dawnej kopalni piasku.

Plac pod budowę Kościoła_1Plac pod budowę Kościoła_2

 

W    marcu 2009 r.  przystąpiono do przygotowania terenu pod budowę kościoła. Prace rozpoczęto od wycinki drzew. Ze względu na duży obszar i gęsto porastające drzewa praca podzielona została na dwa etapy. Pierwszy etap polegał na ścinaniu drzew, drugi na  ich obróbce i uprzątaniu ściętych pni i gałęzi. Do prac licznie stawili się parafianie Miłosierdzia Bożego,  wspierani  przez wiernych z  parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Przy wycince drzew pracowali głównie mężczyźni, natomiast kobiety z okolicznych miejscowości – tutejsze parafianki - zagrabiły i oczyściły cały teren.

Wycinka drzew_62Wycinka drzew_63

 

Dnia 1 maja 2009 r. przy udziale dziekana ks. Józefa Huzara wierni, wraz ze swoim proboszczem postawili na frontowej stronie placu parafialnego ważący około 200 kg sześciometrowy drewniany krzyż. Drzewo na krzyż ufundował Ryszard Łucka a wykonał go Adam Bordzoł – obaj panowie są mieszkańcami Trzcińca. 

Obsadzanie krzyża_48Obsadzanie krzyża_51

 Obsadzanie krzyża - więcej zdjęć


 

03 maja 2009 r. Tego dnia odbyła się uroczystość poświęcenia krzyża i placu pod budowę kościoła. W czasie uroczystej mszy świętej ksiądz arcybiskup Józef Życiński poświęcił krzyż i plac pod budowę nowego kościoła. Msza święta ofiarowana była w intencji licznie zgromadzonych parafian. W głoszonej homilii ks. arcybiskup skierował podziękowanie do tych, którzy okazali życzliwą współpracę, zaangażowanie i otwartość na nową inicjatywę.
Na podziękowanie za pomoc w obsłudze ważnego dla nas wydarzenia zasłużył - jak zawsze życzliwy i uczynny ksiądz dziekan Józef Huzar.
Uroczystość uświetnił młodzieżowy chór od MBNP i niezawodna orkiestra strażacka z Lubartowa.

Poświęcenie placu_51Poświęcenie placu_49

23 września 2009 r. Budowa kościoła rozpoczęła się od wykopów pod fundamenty. Na ten ważny moment zaproszeni zostali proboszczowie wszystkich lubartowskich parafii. Zebrani odmówili krótką modlitwę, której przewodniczył ks. Dziekan Józef Huzar proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie. Następnie każdy proboszcz uroczyście dokonał symbolicznego wbicia łopaty w ziemię, na której powstanie kościół.

Do wykopów pod fundamenty użyto koparki ponieważ długotrwały brak opadów spowodował, że ziemia była wysuszona i skamieniała.

Następne etapy budowy dzięki sprawnej organizacji  pracy  i zaangażowaniu proboszcza oraz parafian poszły zgodnie z planem. Zaapelowano do wszystkich o nawożenie ziemi w celu wyrównania terenu.

Budowa dolnego Kościoła_1Budowa dolnego Kościoła_2

 

Od czerwca wprowadzona została comiesięczna zbiórka pieniędzy na rzecz budowy kościoła. Składka jest dobrowolna ale będzie systematycznym wsparciem finansowym w tym ważnym przedsięwzięciu. Parafianie z radością obserwowali jak zmienia się krajobraz placu parafialnego. Chętnie uczestniczyli w pracach organizowanych przez proboszcza.
Na początku wyrósł las drutów , słupów betonowych, następnie zarysowały się filary dolnego kościoła. Powoli wyłoniły się ściany, które zostały ocieplone styropianem i otynkowane. Poniesione na tym etapie budowy nakłady finansowe to kwota ok. 150 tysięcy złotych. Do czasu rozpoczęcia budowy kościoła właściwego część dolna została przykryta tymczasowym dachem, który wykonał nieodpłatnie mieszkaniec Trzcińca Stanisław Bednarski.

Budowa dolnego Kościoła_3Budowa dolnego Kościoła_4

 


 

W październiku 2010r. rozpoczęły się prace wewnątrz kościoła. Położona została instalacja elektryczna, zamontowano okna i drzwi. Następny etap to tynkowanie i malowanie sufitu i ścian, zalanie posadzki i położenie terakoty.
Wszystkie prace mają na celu przygotowanie kościoła do odprawiania mszy świętych.

Budowa dolnego Kościoła_5Budowa dolnego Kościoła_6

 

INAUGURACYJNA MSZA ŚWIĘTA

Sukcesywnie postępujące prace w nowo powstałej parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Łucce umożliwiły odprawienie pierwszej Mszy Świętej. Wspólnymi siłami udało nam się doprowadzić wystrój ołtarza, jak i wnętrza świątyni do stanu pozwalającego na godne jej sprawowanie. Choć przed nami jeszcze wiele pracy, możemy już spotykać się w naszym kościele, w dni powszednie o godz. 7.00 oraz w niedziele i święta o godz. 8.30 i 12.00.
Po miesiącach oczekiwania, parafianie tłumnie zgromadzili się na roratach, w pierwszą niedzielę adwentu, 28 listopada o godzinie 7.00. Pomimo dużego mrozu „kościół dolny” był pełen wiernych.
Gościnnie, nabożeństwo celebrował i głosił homilię ks. kanonik Józef Huzar. Mszę uświetniła gra organów i śpiew.

INAUGURACYJNA MSZA ŚWIĘTA_1INAUGURACYJNA MSZA ŚWIĘTA_1

 

Projekt Kościoła

Porządek Mszy Św.

 

Dni powszednie:

 

od 1 kwietnia do 30 września:


poniedziałek, piątek i sobota - 18.00
wtorek, środa i czwartek - 7.00

od 1 października do 31 marca:


poniedziałek, piątek i sobota - 17.00
wtorek, środa i czwartek - 7.00


Niedziela:
 7.30, 10.30 i 12.00

 

Kaplica w Wólce Rokickiej: 9.00 


 

 

Warto odwiedzić

Ekstremalna Droga Krzyżowa              

Archidiecezja Lubelska

Stolica Apostolska

Mateusz

Opoka

MIŁOSIERNI JAK OJCIEC

pielgrzymka

 

 

KANCELARIA PARAFIALNA

czynna w dniach:

poniedziałek - sobota

 po Mszy Świętej