Witamy na stronie parafii

 

Modlitwa

Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie.

Święta Siostra Faustyna - fragment z Dzienniczka

 

Starania o zbudowanie kaplicy dla południowej części parafii pod wezwaniem MBNP w Lubartowie były podejmowane kilkakrotnie przez ks. proboszcza Józefa Huzara. Wybór terenu pod nową świątynię okazał się trafny ponieważ jak podają źródła historyczne w wieku XVI na terenie Łucki istniał kościół.

Łucka w XIV wieku była w posiadaniu kilku dziedziców. W roku 1480 część tych posiadłości nabył Piotr Firlej, sędzia ziemi lubelskiej, a następnie przekazał je swemu synowi Mikołajowi.
Mikołaj Firlej w 1522 roku ufundował we wsi Łucka kościół, który funkcjonował jako filia parafii Bystrzyca i był obsługiwany przez duszpasterzy z Bystrzycy.
Kościół w Bystrzycy to jeden z najstarszych kościołów w województwie lubelskim. Pierwsze wzmianki o jego istnieniu pochodzą z 1325 roku.
Źródła historyczne dokumentują, że tereny lubartowskie pierwotnie należały do parafii Bystrzyca, odległej od Lubartowa o 25 km.
Kościół we wsi Łucka zlokalizowany był przy drodze Lublin - Lubartów, na wzgórku obok skrzyżowania na Serniki. Przy kościele istniała szkoła.
W 1543 r. Piotr Firlej z Dąbrowicy, wojewoda lubelski otrzymał od króla Zygmunta Starego przywilej zezwalający na założenie na terenach wsi Łucka i Szczekarków miasta Lewartów. Wkrótce po lokalizacji miasta w 1549 roku został tam wybudowany kościół parafialny.
W 1557 roku rodzina Firlejów porzuciła naukę kościoła katolickiego i przeszła na kalwinizm a kościół lewartowski dostał się w ręce kalwinów. Miało to poważne konsekwencje dla społeczności katolickiej, dla której rolę parafii do 1598 roku pełnił kościół we wsi Łucka.
W czasie zawieruchy reformacyjnej Firlejowie, dziedzice Lewartowa, kościół w Łucce sprofanowali. Wobec rozwoju Lewartowa i parafii lewartowskiej kościół ten już nie odrodził się i najprawdopodobniej uległ spaleniu w czasie potopu szwedzkiego.

Dnia  21 października 2008 roku arcybiskup Józef Życiński powołał do istnienia parafię pod wezwaniem  Miłosierdzia Bożego  w Łucce.

W  grudniu 2008 roku od Nadleśnictwa Lubartów została zakupiona ziemia pod budowę kościoła parafialnego. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, sporządzono projekt nowej świątyni.

Projekt KościołaPlan Kościoła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakupiony pod budowę kościoła plac usytuowany jest w miejscowości  Łucka Kolonia, przy krajowej dziewiętnastce, na terenie dawnej kopalni piasku.

Plac pod budowę Kościoła_1Plac pod budowę Kościoła_2

 

W    marcu 2009 r.  przystąpiono do przygotowania terenu pod budowę kościoła. Prace rozpoczęto od wycinki drzew. Ze względu na duży obszar i gęsto porastające drzewa praca podzielona została na dwa etapy. Pierwszy etap polegał na ścinaniu drzew, drugi na  ich obróbce i uprzątaniu ściętych pni i gałęzi. Do prac licznie stawili się parafianie Miłosierdzia Bożego,  wspierani  przez wiernych z  parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Przy wycince drzew pracowali głównie mężczyźni, natomiast kobiety z okolicznych miejscowości – tutejsze parafianki - zagrabiły i oczyściły cały teren.

Wycinka drzew_62Wycinka drzew_63

 

Dnia 1 maja 2009 r. przy udziale dziekana ks. Józefa Huzara wierni, wraz ze swoim proboszczem postawili na frontowej stronie placu parafialnego ważący około 200 kg sześciometrowy drewniany krzyż. Drzewo na krzyż ufundował Ryszard Łucka a wykonał go Adam Bordzoł – obaj panowie są mieszkańcami Trzcińca. 

Obsadzanie krzyża_48Obsadzanie krzyża_51

 Obsadzanie krzyża - więcej zdjęć

Projekt Kościoła

Porządek Mszy Św.

 

Dni powszednie:

 

od 1 kwietnia do 30 września:


poniedziałek, piątek i sobota - 18.00
wtorek, środa i czwartek - 7.00

od 1 października do 31 marca:


poniedziałek, piątek i sobota - 17.00
wtorek, środa i czwartek - 7.00


Niedziela:
 7.30, 10.30 i 12.00

 

Kaplica w Wólce Rokickiej: 9.00 


 

 

Warto odwiedzić

Ekstremalna Droga Krzyżowa              

Archidiecezja Lubelska

Stolica Apostolska

Mateusz

Opoka

MIŁOSIERNI JAK OJCIEC

pielgrzymka

 

 

KANCELARIA PARAFIALNA

czynna w dniach:

poniedziałek - sobota

 po Mszy Świętej