Witamy na stronie parafii

 

Modlitwa

Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie.

Święta Siostra Faustyna - fragment z Dzienniczka

 

Drodzy Parafianie!

Każdy z nas, kto chce pomóc przy budowie naszej świątyni, może, zgodnie z przepisami podatkowymi, przekazać darowiznę na cele kultu religijnego w kwocie stanowiącej do 6% swojego dochodu.

Kto może skorzystać z ulgi na cele kultu religijnego?

Z ulgi tej mogą skorzystać podatnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy osiągają przychody z tytułu umów zlecenia, o dzieło, a także ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Co trzeba zrobić, aby taką darowiznę odliczyć?

Aby odliczyć omawianą darowiznę należy w załączniku PIT-0 wpisać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane identyfikujące obdarowanego.

Jak prawidłowo ustalić wysokość darowanej sumy pieniędzy?

Wysokość darowizny pieniężnej ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.


Czy istnieje górny limit takiego odliczenia?

Ustawa przewiduje górny limit odliczenia i nie może on przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu osiągniętego w ciągu roku podatkowego.

JAK ROZLICZYĆ DAROWIZNĘ, W WERSJI LIMITOWANEJ 6 %, NA RZECZ KOŚCIOŁA KROK PO KROKU:

KROK PIERWSZY – WPŁATA NA RACHUNEK BANKOWY KOŚCIOŁA

KROK DRUGI – W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ, NA JAKI CEL ZWIĄZANY
Z KULTEM RELIGIJNYM, PRZEZNACZAMY DAROWIZNĘ NP: ZAKUP SZAT
LITURGICZNYCH, BUDOWA KOŚCIOŁA, WYPOSAZENIE KOŚCIOŁA.

KROK TRZECI - DO ZEZNANIA ROCZNEGO NALEŻY KONIECZNIE DOŁĄCZYĆ
ZAŁĄCZNIK PIT-0.

PRZYKŁAD 1:
PANI JOANNA NOWAK JEST ZATRUDNIONA NA UMOWĘ O PRACĘ, JEJ ROCZNE DOCHODY WYNIOSZĄ:
PRZYCHÓD 52.356,00zł - KOSZTY UZYSKANIA 1.335,00zł = DOCHÓD 51.021,00
W 2017 ROKU PANI JOANNA NOWAK WPŁACIŁA NA RZECZ KOŚCIOŁA DAROWIZNĘ W WYSOKOŚCI 3.000,00,
JEJ ROZLICZENIE ZA 2017 ROK BĘDZIE WYGLĄDAĆ NASTEPUJĄCO:

KROK PIERWSZY:
WYLICZENIE KWOTY, O KTÓRĄ MOŻEMY POMNIEJSZYĆ DOCHÓD
DOCHÓD ROCZNY = 51.021,00 zł., 6% = 3.061,26
PANI JOANNA NOWAK DOKONAŁA WPŁATY W WYSOKOŚCI 3.000,00
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM MOŻE W CAŁOŚCI ODLICZYĆ DAROWIZNĘ OD
DOCHODU.

KROK DRUGI :

WYPEŁNIENIE ZAŁĄCZNIKA PIT-0


KROK TRZECI:

WYPEŁNIENIE ZEZNANIA ROCZNEGO PIT- 37

PRZYKŁAD 2.
Państwo Kowalscy są rencistami/ emerytami i ich roczny dochód wynosi:
29.000,00 zł, wpłacili na rzecz kościoła darowiznę w wysokości 500.00zł
Sprawdzamy, czy możemy odliczyć tę wpłatę w pełnej wysokości
dochód roczny = 29.000,00 ZŁ, 6% = 1.740,00 ZŁ – Państwo Kowalscy wpłacili kwotę darowizny w wysokości 500.00zł, kwota ta mieści się w limicie, dlatego też, mają prawo odliczyć pełną kwotę wykazana na przelewie i pomniejszyć sobie dochód w rocznym zeznaniu podatkowym.

Pamiętajmy!
Po pierwsze, darowizna podlega odliczeniu w danym roku podatkowym, tylko wtedy, gdy w tym samym roku podatkowym, zostanie dokonana darowizna, czyli - kwoty wpłacone w 2017 roku, podlegają rozliczeniu w rocznym zeznaniu podatkowym za 2017 rok, kwoty wpłaconych darowizn w 2018 roku, będą mogły być odliczone dopiero, w zeznaniu rocznym składanym w 2019 roku.
Po drugie do zeznania PIT-37 koniecznie wypełniamy załącznik PIT-0
Po trzecie musimy poinformować US, w jaki sposób chcemy otrzymać zwrot podatku, przelewem czy przekazem pocztowym.

 

darowizna

Porządek Mszy Św.

 

Dni powszednie:

 

od 1 kwietnia do 30 września:


poniedziałek, piątek i sobota - 18.00
wtorek, środa i czwartek - 7.00

od 1 października do 31 marca:


poniedziałek, piątek i sobota - 17.00
wtorek, środa i czwartek - 7.00


Niedziela:
 7.30, 10.30 i 12.00

 

Kaplica w Wólce Rokickiej: 9.00 


 

 

Warto odwiedzić

Ekstremalna Droga Krzyżowa              

Archidiecezja Lubelska

Stolica Apostolska

Mateusz

Opoka

MIŁOSIERNI JAK OJCIEC

pielgrzymka

 

 

KANCELARIA PARAFIALNA

czynna w dniach:

poniedziałek - sobota

 po Mszy Świętej