Witamy na stronie parafii

 

Modlitwa

Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie.

Święta Siostra Faustyna - fragment z Dzienniczka

JEZU, UFAM TOBIE

1. Zmiłuj się nade mną

w miłosierdziu Swoim,

spojrzyj z miłoscią

i z grzechów mnie obmyj.Refren:

Jezu, ufam Tobie

Miłosierny Boże

Jeszcze raz mi przebacz,

błagam Cię w pokorze.
2. Daj mi serce nowe i radość sumienia.

Przywróć nadzieję Twego przebaczenia.


3. Dawnych naszych grzechów nie pamiętaj, Panie.

Wspomnij na Twoje wielkie zmiłowanie.BĄDŹ UWIELBIONY, MIŁOSIERNY BOŻE

1. Bądź uwielbiony, milosierny Boże, Wszechmocny Stwórco, dobry nasz Panie. Cześć Ci oddajem w najgłębszej pokorze, W Bóstwa Twojego tonąc oceanie.

2. Bądź uwielbiony Ty, w Trójcy Jedyny, tak niezgłębiony i niepojęty Ty co przebaczać umiesz wszystkie winy, Trzykroć wołamy: Święty, Święty, Święty.

3. Bądż uwielbiony miłosierny Boże, Żeś zstąpić raczył z niebios na Ziemię. Wielbiamy Ciebie w najgłębszej pokorze, Żeś tak wywyższył całe ludzkie plemię.

4. Bądź uwielbiony w miłosierdzia dziele Przez wszystkie serca Tobie zawsze wierne, Które Cię wielbią tu w Twoim Kościele, A którym dałeś życie nieśmirtelne.

5. Bądź uwielbiony Stwórco nasz i Panie Przez wszechświat, który wielbi Cię w pokorze, Dziękujmy Stwórcy, ile sił nam stanie, I wysławiajmy miłosierdzie Boże!

O, MIŁOSIERDZIA

1. O, miłosierdzia, miłosierdzia, Panie, Twojego ludu niech Cię nędza wzruszy. O dobry Jezu, przyjmij to błaganie, Które do Ciebie płynie z głębi duszy. O, miłosierdzia.

2. O, miłosierdzia, dla dusz, które giną, Z dala od Ciebie na bezdrożach świata. Dla nich Twe rany Krwią najdroższą płyną, Dla nich cierń ostry Twe czoło oplata. O, miłosierdzia.

3. Przez Matki Twojej wszechwładną przyczynę Rzuć nam Twej łaski ożywcze promienie, I miłosierdzia, przyspieszaj godzinę I wszystkim, Jezu, wszystkim daj zbawienie. O, miłosierdzia.

PANIE, UFAM MIŁOSIERDZIU TWEMU

1. Bądź światłością dla mych oczu, Panie Boże mój. By sen śmierci mnie nie zmorzył. Aby nie rzekł wróg: Pokonałem go.

Refren Panie, ufam miłosierdziu Twemu!

2. Ufam miłosierdziu Twemu, serce cieszy się. Tyś udzielił mi pomocy. Tobie śpiewać chcę. Dobroczyńco mój.

Refren Panie, ufam miłosierdziu Twemu!

W KAŻDYM STRAPIENIU

1. W każdym strapieniu i o każdej porze, Czuwa nad nami Miłosierdzie Boże. Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa, Wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha .

2. Gdy krew i woda z Serca się polały, Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały. Więc uwielbiajmy miłosierdzie Boże, W każdym strapieniu i o każdej porze.

3. Gdy Serce Boskie włócznią wskroś przeszyto, Krew z wodą trysły falą przeobfitą. Krew zmywająca tego świata grzechy, Woda kojąca - balsamem pociechy.

Projekt Kościoła

Porządek Mszy Św.

 

Dni powszednie:

 

od 1 kwietnia do 30 września:


poniedziałek, piątek i sobota - 18.00
wtorek, środa i czwartek - 7.00

od 1 października do 31 marca:


poniedziałek, piątek i sobota - 17.00
wtorek, środa i czwartek - 7.00


Niedziela:
 7.30, 10.30 i 12.00

 

Kaplica w Wólce Rokickiej: 9.00 


 

 

Warto odwiedzić

Ekstremalna Droga Krzyżowa              

Archidiecezja Lubelska

Stolica Apostolska

Mateusz

Opoka

MIŁOSIERNI JAK OJCIEC

pielgrzymka

 

 

KANCELARIA PARAFIALNA

czynna w dniach:

poniedziałek - sobota

 po Mszy Świętej