Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia

1. Dzisiaj, po Mszy św. o godz. 12.00, odbędzie się spotkanie młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

2. Ofiary składane do puszek w dniu dzisiejszym są przeznaczone na Wielkopostne Dzieło Pomocy „Jałmużna Wielkopostna”.

3. W okresie Wielkiego Postu wszyscy katolicy są zobowiązani do powstrzymania się od udziału w zabawach i do zachowania postawy pokutnej. Proszę też pamiętać, w miarę możliwości, o dobrych uczynkach, którymi są; modlitwa, post i jałmużna.

4. Zachęcam wszystkich do uczestnictwa w nabożeństwa wielkopostnych:
- Droga Krzyżowa będzie w piątki o godz. 17.00, a po niej Msza św. Ofiary składane na tacę są przeznaczone na zakup kwiatów do Grobu Pańskiego. W kaplicy w Wólce Rokickiej Droga Krzyżowa będzie o godz. 15.00.
- Gorzkie Żale będą odprawiane w niedziele po Mszach św. o godz. 12.00.
- W Wandzinie Droga Krzyżowa będzie w piątki o godz. 16.00, a Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 15.00.
- Gorzkie Żale w Trzcińcu będą w niedziele o godz. 15.00.

5. W okresie Wielkiego Postu możemy zyskać odpust zupełny za:
- Odprawienie Drogi Krzyżowej publiczne lub prywatne. Przy prywatnym odprawianiu należy przechodzić od stacji do stacji ważnie erygowanej drogi krzyżowej np. w naszym kościele.
- Uczestniczenie w Gorzkich Żalach.

6. W zakrystii są przygotowane wniosek o legalizację pozyskanego drewna (chodzi o zadeklarowane dębu do kościoła). Zapraszam po odbiór.

7. Do sprzątania kościoła zapraszam p. Słowików, p. Burków, p. Wasaków, p. Wróblów, p. Matyjaszczyków i p. Stachurów. Godzinę sprzątania proszę uzgodnić z Panem Grzegorzem dzień wcześniej (telefon: 693 025 467).

8. W minionym tygodniu Bóg powołał z naszej parafialnej wspólnoty Stanisławę Mazurek. Polećmy Ją Miłosierdziu Bożemu: Dobry Jezu…

Informacje dostępne są również na naszej stronie parafialnej: http://www.parafialucka.pl/
Numer telefonu do ks. proboszcza: 601 414 130.